Close
Du har ingen produkter i handlekurven
Søk produkter
RSS

Blog

Fiske med trollgarn

Å dra opp garnet og se noe stort med lyse farger i dypet, da kribler det i fisker-magen. Man kan få en rekke fiskearter i garn, og det finnes også en hel rekke ulike garn etter hvilken art man ønsker å fange. Alternativt kan man velge garn som dekker flere typer arter, hvor det som kalles trollgarn er mest brukt. Vi har samlet noen råd til deg som ønsker å sette ut trollgarn for første gang og til deg som har satt ut før, men som er på jakt etter flere tips og råd til storfangst. 

 

Sette garn ABC

I hver ende av et garn må du ha et lodd, gjerne med vekt fra 2 kg og oppover. Om du har et langt garn, setter dypt eller om det er mye strøm i området du setter, kan det være god grunn til å ha ekstra vekt i endeloddene. Du må også ha en tauline fra den ene enden av garnet og opp til en blåse med god oppdrift. Bruk synketau for å redusere risiko for og få tau i propellen din og andre båter. Noen meter før hovedblåsen er det også lurt å feste en mindre blåse/kork for å holde synketauet oppe fra bunn slik at det ikke sitter seg fast. 

 

Lengden på tauet og opp til blåsen er avhengig av type garn du bruker, samt hvor dypt du ønsker å sette garnet. For å redusere risikoen for å miste garnet kan det også være fornuftig å ha tau opp til blåse i begge ender av garnet, spesielt om du har et langt garn. Garnet oppbevares i en rund eller firkantet balje, og settes enten ut fra baugen på båten når man bakker, eller fra akterenden når man siger rolig frem. 

 

Trollgarn

Trollgarn har minst 63mm småmasker, samt stormasker på hver side av småmaskene. Lengde på et enkelt-garn er 27 meter, og høyde er vanligvis 2 eller 4 meter. Trollgarn setter man typisk på relativt grunt vann, fra 3-4 meter og ned til 30-40 meter. Mest brukt dybde er nok i intervallet 10-20 meter. Med trollgarn treffer man bredt blant fiskearter, og man kan blant annet få torsk, lyr, breiflabb, steinbit, krabbe og flyndre. 

 

Det finnes flere typer trollgarn og ulike fargevarianter. Rødt fisker effektivt i tareskog, mens blått fisker best på stein og sandbunn. På vinterstid fra november/desember til februar er det spesielt gode muligheter for torsk på grunt vann. En annen variant er danske trollgarn, også kalt Toggegarn. Denne garntypen brukes på samme måte som vanlige norske trollgarn, men har en litt annen utforming. Toggegarn har noen meter kortere korkline (toppen på garnet) enn blyline i bunn. Dette gjør at selve garnbussen er mer løs og fisker mer effektivt. 

 

Det er mange som setter trollgarn på tvers av sund. Dette kan fungere godt, men prøv også å sette garnet langs land og tangbelter. Det er ofte i tangbelter torsk og lyr oppholder seg. Trollgarn sammen med torskeruser er utmerkede redskap til å fange levende torsk. Sett gjerne ut garnet sent på dagen, og trekk tidlig på morgenen etter. Da er sannsynligheten stor for at torsk på garnet fortsatt er i live. Om du ikke har en fiskebrønn i båten kan du ha klart en balje med sjøvann før du trekker trollgarnet, og legge levende torsk i baljen. Torsken legger du så i en fiskemerd for levende oppbevaring, slik at du kan ta den opp etter noen dager når det passer deg med en førsteklasses fiskemiddag. Torsken får nemlig en helt særegen konsistens og smak ved å gå i oppbevaringsmerd.

 

Fisk forsvarlig

Når du setter redskap i sjø hviler det et ansvar på deg som setter det ut. Du er pliktig til å ta det opp igjen i rimelig tid, og du skal ikke la det ligge unødvendig lenge. Spøkelsesfiske er et stort problem langs kysten og for miljøet, og det finnes utallige garn som er mistet, men som fortsetter å fiske på bunn. Om du skulle være uheldig å ikke finne igjen garnet er det ytterst viktig å sokne/søke etter garnet. Her er det flere metoder du kan bruke for å finne det igjen, hvor å ha en liten sokne-dregg/krok i enden av et tau og slepe dette langs bunn i området du satt garnet er mest vanlig. Om du ikke klarer å finne det, så melder du i fra til Fiskeridirektoratet som har samarbeid med dykkerklubber for å finne igjen tapt redskap:

 

Meld tapt og funnet redskap 

Fiskeridirektoratet - Fritidsfiske app 

Les om lover og regler for garnfiske her: Fritidsfiske med garn i sjøen 

 

God fangst!

 

Blog archive