Næringsmiddelbekledning

Vi leverer matvaregodkjent og kjemikaliegodkjent regntøy fra Elka til matproduksjon.