Plastkar

Plastkar til kommersielt fiskeri og havbruk, men også mye brukt til lystbåter og fritidsfiske. For lagring og transport av alle typer matvarer i fersk eller frossen tilstand.